GENERELLE VILKÅR

Det vises for øvrig til Lov om Pakkereiser gjeldende fra 1. januar 1996. Treningsreise tar forbehold om at noen av reglene kan avvike fra denne loven grunnet spesielle betingelser fra våre underleverandører. Her kan du lese reglene for pakkereiseloven hos lovdata.no

REISENDE PÅ IDRETTSARRANGEMENT

Treningsreise er ansvarlig for tilrettelegging, arrangement og gjennomføring av turen. Vi har ikke ansvar for uforutsette forsinkelser, mangler og annet som måtte oppstå som vi ikke kan påvirke, for eksempel som følge av vær- og føreforhold, arrangementsmessige forhold, puljeplasseringer på renn og ritt etc. Det er viktig at alle startnummer leveres tilbake til rennledelsen for å unngå etterfakturering av manglende innlevert chip.

VÅRE BETINGELSER FOR GRUPPEREISER

Betingelsene er gjeldende ved firmatur, belønningsreise eller annet der turprogrammet er fastsatt i dialog mellom vår representant i gruppeavdelingen og firmaets kontaktperson. Gruppen må bestå av minst 10 personer

AVBESTILLINGSREGLER

Disse reglene kan være forskjellige fra arrangement til arrangement, men i hovedsak er all bestilling bindende. Avbestilling etter påmelding gir ingen refusjon bortsett fra ved sykdom hvor avbestillingsforsikring er tegnet og legeattest kan fremvises. Dette blir en sak mellom den reisende og dennes forsikringsselskap. All avbestilling til Treningsreise skal skje skriftlig til post@Treningsreise.no.

ENDRING AV PRIS 

Prisen er basert på gjeldende priser og avgifter ved utarbeidelsen av tilbudet. Det tas forbehold om prisendringer som følge av endrede valutakurser, fly- og transportavgifter, samt uforutsette skatter og avgifter som er utenfor vår kontroll.

INNSTILLING AV REISEN 

Arrangøren har rett til å innstille reisen ved uforutsette hendelser, eller når det er for få deltakere til å gjennomføre reisen inntil 30 dager før avreise. Minimumsantall der hvor det er aktuelt, vil være angitt i beskrivelsen av den aktuelle tur i informasjonsskriv eller på nettsiden. Arrangøren har også rett til å innstille reisen grunnet kansellering av fly eller force majeure. Deltakeren kan da kreve tilbakebetalt det han har innbetalt. Andre krav kan ikke rettes mot arrangøren på grunn av avlysningen.
 

REFUSJONER

Reglene er spesifisert og varierer fra arrangement til arrangement. Regler for avbestilling og refusjon følger bekreftelsen/ depositumsfaktura. 

BETALING MED KREDITTKORT

Du må gjerne betale med kredittkort. Vær klar over at vi er nødt til å belaste 2,5% av totalbeløpet i tillegg. Dette tilsvarer kostnadene vi blir belastet av kredittkortselskapene.

FORSIKRINGER

Alle reisende er ansvarlig for å ha gyldig reise- og avbestillingsforsikring. Dersom den reisende ikke har dette kan vi formidle forsikringer via Gouda forsikring.

NAVNEENDRINGER

Kan gjøres i de fleste tilfeller mot omkostninger som varierer avhengig av arrangement, flyselskap, startnummer (med forbehold om renn/rittledelsens aksept).

TILSLUTNINGSBILLETTER

Viktig informasjon vedrørende tilslutningsbilletter: Vi anbefaler alle våre kunder å bestille fleksible tilslutningsbilletter. De billigste billettene kan ikke endres eller avbestilles uten kostnad. Endring må gjøres i god tid før avreise og de må gjøres samme sted som billetten er kjøpt. Treningsreise står ikke ansvarlig for endrings kostnader ved forsinkelse, endringer eller kansellering av fly.

REISEDOKUMENTER

Kunden plikter å sjekke at navn, datoer, hotell og øvrig informasjon er i overensstemmelse med bestillingen.

USA TRAVEL AUTHORIZATION 

Alle norske statsborgere som skal reise til USA må fylle ut elektronisk registreringsskjema kalt ESTA (Electronic System for Travel Authorization) senest 72 timer før avreise. På denne siden kan du finne skjemaet: ESTA SKJEMA USA

VISUM REGLER OG INFORMASJON OM LANDET DU SKAL TIL

For opplysninger om det er nødvendig med visum dit du skal reise se landsider.no